Zpětná vazba z KCHLS na videokonferenci Re: videokonference 12.9.2020 sekce vodní psi, španělé,koo Dobrý den! vzhledem k tomu, že vámi svolaná videokonference nesplnila ani základní podmínky pro svou platnost, berte na vědomí, že její konání i výstupy z ní považujeme za neplatné. Odůvodnění: 1. Svolání schůze sekce, případně i její elektronické podoby (videokonference), stejně tak i její zrušení, přesun, apod., je v pravomoci vedoucí sekce. Vedoucí sekce schůzi sekce večer před jejím konáním oficiálně zrušila. 2. Zápis z videokonference bez prezenční listiny a hlasování o bodech jednání, bez ověření členství hlasujících v KCHLS, je naprosto nepřípustné. 3. Závěry z takovéhoto jednání nelze považovat za jakkoliv závazné ani doporučující – volba nových delegátů na Konferenci, dělení sekce na další, atp.. Věříme, že se příště vyvarujete podobného jednání, které mezi členy sekce vyvolává pouze další nesoulad a rozbroje a své „problémy“ budete řešit po dohodě s vedoucí sekce a členy vaší sekce po vzájemné dohodě na řádně svolané schůzi. Za Výbor KCHLS Ing. Jaroslav Šarman předseda jaroslav.sarman@email.cz17. 9. 2020

Napsat komentář

tři × pět =