Zápis ze schůze sekce (2.2.2019, Brno)

1 | S t r á n k a
Zápis ze schůze sekce Vodní psi, španělé a kooikerhondje
2. 2. 2019 Brno

 zahájení v 13:45 hodin
 ukončení schůze 15:45 hodin
 příloha č. 1 – prezenční listina
 příloha č. 2 – zprávy poradců chovu
 příloha č. 3 – tabulky – soutěže sekce
 příloha č. 4 – zápis ze setkání Kooikerhondje v ČR
 příloha č. 5 – genetické testy pro PVP

Přítomni dle prezenční listiny – 24 účastníků, z toho čtyři hosté (6 omluvených)

Program:

1. Zprávy poradců chovu 2. Soutěže sekce 3. Zpráva z podzimního setkání chovatelů a majitelů Kooikerhondje v ČR 4. Rezignace vedoucí sekce a volba nové vedoucí sekce 5. Setkání členů sekce ve Strážnici na Moravě 23. – 26. 5. 2019 6. Informace vedoucí sekce 7. Diskuse

 Ad 1. Zprávy poradců chovu
Za poradkyně chovu se omluvila paní Grešíková a paní Jersáková. Paní Janická a paní Markovičová přednesly přítomným informace o chovu daných plemen. V příloze č. 2 naleznete kompletní zprávy poradkyň chovu za uplynulý rok.

 Ad 3. Soutěže sekce
Také letos mohou členové naší sekce přihlásit své pejsky do soutěží a bojovat o krásné ceny a diplomy. Prosíme o zaslání a doplnění tabulek podle přílohy č. 3 tohoto zápisu na email kavanko@seznam.cz nejpozději do 31. 3. 2019 Slavnostní předání cen bude 4. 5. 2019 po Klubové výstavě KCHLS pořádané v Náměšti na Hané. Všichni účastníci dostanou zprávu o umístění emailem.

2 | S t r á n k a

 Ad 4. Odstoupení z funkce vedoucí sekce a volba nové vedoucí sekce
Paní Kamila Volfová podala k datu 2. února 2019 řádnou rezignaci na funkci vedoucí sekce poté, co tuto funkci plnila od listopadu 2015. Členové sekce navrhli na tuto funkci paní Milenu Hlavicovou. Změna se uskuteční až po odhlasování vedením KCHLS na Chovatelské radě, která se bude konat letos v měsíci květnu, nebo červnu. Do této doby je paní Volfová stále vedoucí sekce.

NÁVRH HLASOVÁNÍ 1
Jako nová vedoucí sekce byla navržena paní Milena Hlavicová.
 PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 1

 Ad 5. Setkání členů sekce ve Strážnici na Moravě 23. – 26. 5. 2019
Setkání členů sekce se uskuteční i letos na Moravě v Penzionu Jana v Mlýnkách.
Termín setkání je 23. – 26. 5. 2019 a uvítáme mezi sebou tedy všechny majitele vodních psů, španělů a kooikerhondjů v ČR.

 Ad 7. Informace vedoucí sekce
Vedoucí sekce Kamila Volfová informovala přítomné členy o novém genetickém testu pro plemeno PVP. Early Onset PRA (EOPRA) – nemoc očí, do jejíhož testování se zapojili hlavně chovatelé v USA. Toto onemocnění testuje laboratoř Optigen a jeho cena stojí 75 $ (plus náklady na odběr krve a zaslání vzorku). Více o genetických onemocnění plemen PVP, popis, aktuální informace a ceny naleznete v příloze č. 5 tohoto zápisu.

 Ad 8. Diskuse

 Jana Uriánková informovala přítomné členy o novince v chovu plemene barbet. U tohoto plemene si nyní chovatele začínají psy testovat na PRA prcd – nemoc očí a testování této genetické nemoci by rádi odhlasovali na další schůzi jako povinnou podmínku k uchovnění barbetů v ČR.

 Poradkyně chovu pro plemeno PVP Lenka Markovičová informovala přítomné o uchovnění PVP, který svou výškou v kohoutku převyšuje standard plemene. Chovnost mu byla uznána, protože se jedná o importovaného jedince, nepříbuzného na ostatní PVP v ČR. Dále žádá o včasné zasílání podkladů k vystavení krycích listů!

3 | S t r á n k a

Zapsala: Kamila Volfová
Skrutátorka: Šárka Baumrukrová
Kontrola zápisu: Iva Uriánková


Soubory ke stažení: 

 Stáhnout soubor - priloha-c.2-lagotto1-1.pdf
 Stáhnout soubor - priloha-c.2-lagotto-1.pdf
 Stáhnout soubor - priloha-c.1.jpg
 Stáhnout soubor - priloha-c.3.jpg
 Stáhnout soubor - priloha-c.5-1.pdf
 Stáhnout soubor - priloha-c.4-Kooikerhondje-29-30_9_2018-1.pdf
 Stáhnout soubor - priloha-c.2-Zapis-ze-setkani__-chovatelske-komise-Kooikerhondje-6_1_2019-1.pdf
 Stáhnout soubor - priloha-c.2-statistika-plemen-1.pdf
 Stáhnout soubor - priloha-c.2-pvp-1.pdf

Napsat komentář

9 − 7 =