Vážení majitelé plemen sdružených v této sekci. 15.6.2022 se konal Výbor klubu KCHLS a bylo rozhodnuto o rozdělení této sekce na 4 sekce a to : KOO, PVP,LGR a málopočetná plemena. Web stránky zatím budou funkční – každá sekce si vytvoří svůj web cca do konce roku.

Napsat komentář

3 × pět =