LAGOTTO ROMAGNOLO – Podmínky a postup při uchovnění, vystavení KL

Věk do chovu   –   od 15ti měsíců

Bez zkoušek z výkonu/vloh.

POVINNÉ  pro uchovnění:

1. absolvování  tří   výstav typu  –  Mezinárodní, Národní, Klubová, Speciální  /Světová, Evropská/

Od třídy mladých –  včetně   /uschovat posudky/. Na jedné z těchto výstav požádat rozhodčího o změření výšky, zapsání skusu,  –  musí být uvedeno v posudku , min. hodnocení VD, rozhodčí nejsou specifikováni

2. rtg   –  DKK / od věku 12ti měsíců/ vyhodnocení  provede veterinární lékař, který má k tomu oprávnění, tedy je i uveden na seznamu Veterinární komory . Jedinec s vyhodnocením B, C… musí mít vždy partnera rtg A.              

3. JE    –   juvenilní epilepsie  Pokud jsou oba rodiče jedince clear, tedy čistí JE N/N  –   a je zapsáno v  PP, nebo máte atest rodičů zhotovený genetickou laboratoří, nemusíte testovat, bude do PP jedince zapsáno CBP – tedy čistý po rodičích.  Pokud je jeden z rodičů Vašeho psa carrier/přenašeč / je nutné  testovat. /Laboklin, Genoscoper, Vemodia a další genetické lab. /z krve, nebo stěrem z bukální sliznice/ Toto vyšetření je možno provést  kdykoliv, není omezeno  věkem.

Postup při uchovnění :

Zašlete poštou 3 posudky z výstav s vyznačením výšky, skusu, ev. počtu zubů, vyhodnocení rtg DKK, genetický test, pokud je jeden z rodičů carrier – nutné testovat!  Ostatní testy, vyšetření,  budou uvedeny ve zdravotní kartě jedince. Dále orig. PP-bude vyznačena chovnost, kopii PP, foto psa v postoji a hlavu,  elektronicky na email:calma@seznam.cz, kopii členské průkazky, kopii členského příspěvku-platby .

Postup při žádosti o vystavení  – doporučení ke krytí /KL/:

Pokud je vybraný budoucí otec štěňat z našeho klubu, mám jeho doklady u sebe. Pokud vyberete pejska v zahraničí, je nutné  – potvrzení o chovnosti, DKK, JE, výška a skus, popř. foto.

Stáhněte si žádanku na www.kchls.cz , formulář „ Žádost o vystavení doporučení ke krytí „ vyplňte a odešlete poštou na Stanislava Janická, Vrbice 17, 38473 Stachy,  přiložte požadovaná potvrzení. Je možno požádat o tři krycí psy. /v případě, že psa nemáte vybraného, nebo chcete pomoci  s výběrem, volejte 732 872 300/

Spolu s KL Vám pošlu „Přihlášku vrhu“  a formulář „Hlášení vrhu“,  č.ú. na zaplacení 200 Kč .

 

Přihláška k zápisu vrhu štěňat – Vám bude zaslána společně s Doporučením ke krytí, tedy KL

Po narození vrhu přihlášku vyplňte, napřed psy a potom fenky, a ve věku cca 14ti dnů štěňátek zašlete na adresu : ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4, k rukám paní V. Dvořákové.

Přiložte –  PP otce štěňat/kopii PP – pokud kryje v ČR poprvé, také jeho výstavní úspěchy, zdravot. Testy,   originál PP matky – pokud jde o její první vrh, potvrzené doporučení ke krytí /KL/, pokud máte nějaké nové zdravotní testy otce, které nebyly zapsány v době jeho zápisu do plemenné knihy, popř. další….

Budou Vám přidělena zápisová/tetovací čísla a vráceno zpět!

Ve věku 6ti týdnů štěňat otetujte – dle čísel, nebo očipujte, VRH MUSÍ BÝT označen celý stejně buďto čipován, či tetován! Nechte dole na „Přihlášce…..potvrdit VETEM, který provedl. Vylepte vedle štítky od čipování, nepřelepujte přidělená čísla.

Odešlete znova na adresu: Lešanská…… pokud jde Vaše štěňátko mimo Českou republiku, je nutno přiložit dopis se žádostí o export Pedigree , se všemi údaji o vrhu a adresou nového majitele v zahraničí. Budou Vám vystavena PP a zaslána na dobírku zpět! Jako chovatel podepíšete na přední str. vpravo nahoře!

JE NUTNO DODRŽET TERMÍNY pro zaslání přihlášky  i žádosti o vystavení PP – viz STANOVY KLUBU KCHLS, se kterými jste povinni se seznámit.

 

Každý člen je povinen řídit se stanovami KCHLS viz odkaz

https://www.kchls.cz/index.php/stanovy-a-ady-kchls

Napsat komentář

15 − třináct =