Svolávám členskou schůzi „sekce lagotto romagnolo“ na den 3. září 2022, sobota na 14hod. adresa: Rekreační středisko Brněnka. 66601, Heroltice. Program členské schůze: Zahájení a schválení programu členské schůze sekce Volba vedoucího sekce, jeho práce… Tvorba nového webu sekce Různé Závěr Stáňa Janická poradce chovu pro LGR, pověřená svoláním schůze sekce, výborem klubu KCHLS