Schůze s předsedou KCHLS Brno 5.2.2022 Pracovní porada – sekce málopočetných + vedení KCHLS 5.2.2022 Brno Přítomní: M. Kašpar, J. Šarman,Š. Jersáková, M. Klučinová,p Maršíková S. Janická 1. Ing. Šarman přivítal přítomné a krátce shrnul důvody pracovní schůzky – odstoupení vedoucí sekce paní Hlavicové na počátku roku 2021, – potřeba volby nové(ho) vedoucí(ho) sekce, – chovné podmínky jednotlivých plemen – diskuse nad potřebou změn, – svolání schůze sekce a její termín. 2. Následně byla diskutována role vedoucího sekce: – administrativní pracovník, – styčný důstojník, – koordinace aktivit sekce a klubu, – spolupráce s poradci pro jednotlivá plemena, – příprava podkladů pro jednání schůzí sekce, – správa webu sekce (aktuálně chybí přístupové údaje, které má stále paní Hlavicová – předání se pokusí zajistit Ing. Šarman ve spolupráci s panem Kašparem), na webu jsou data, která by po znepřístupnění byla nenávratně ztracena). 3. Jednotliví zástupci plemen krátce okomentovali situaci u svých plemen – většinově se v chovu neobjevují problémy, jsou připomínky k chovným podmínkám, diskutuje se možnost zavedení bonitace či zavedení povinnosti kontroly některých povahových i exteriérových vad u jednotlivých plemen (agresivita, zálomky,….) dále pak případně zavedení povinné účasti na klubové nebo speciální výstavě klubu pro zařazení jedince do chovu – požadavek na dobrý výběr rozhodčích pro tyto výstavy. 4. Termín konání schůze sekce – navržen termín 15.4.2022, místo Humpolec (Hotel Kotyza) – nutná účast zástupců výboru klubu (předseda, poradce chovu pro španěly a vodní psy) – pozvánka členům sekce – web, emailová pozvánka (zabezpečí předseda KCHLS) – podklady a program jednání (připraví si poradci pro jednotlivá plemena, koordinace s paní Jersákovou a zástupci plemen) – návrh vedoucího sekce – nutno dopředu připravit (2 – 3 kandidáti – nutno s nimi předem konzultovat). Pracovní poradu ukončil Ing. Šarman.

27.10.2021 Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstupuje v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit. Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování. Tím jsou myšleni: 1. březí nebo kojící fena, 2. fena, která není březí nebo kojící, 3. samec psa nebo 4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku, Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost jejich udržování, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci štěňat a uveden je také požadavek na hračky pro dospělé psy. Z pohledu chovatelů a chovatelských klubů jsou důležité požadavky na věk psů a fen při využití v reprodukci, které se, až na jeden bod oproti předchozím pravidlům nemění. Změnilo se ustanovení , podle kterého je možné udělit výjimku krytí fen starších osmi let. Výjimka je věkově ohraničena, povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje . Vyhláška je koncipována ve snaze postihnout nekorektní chovy. Některá ustanovení našim chovatelům nebudou vyhovovat. ĆMKU vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny naše požadavky byly do vyhlášky zapracovány. Znění vyhlášky je v příloze a najdete je i ve Sbírce zákonů. Vladimíra Tichá Připojený soubor: 593-duleziti-upozorneni-–-nova-vyhlaska.pdf (12305 kB)

Vyjímka z chovných podmínek pro rok 2020 Pro plemena: AWS, BAR, CS, FS, IWS, SS, SVP, WH Vážení chovatelé a majitelé výše jmenovaných plemen. Vzhledem k situaci v celé republice, která se týká nejen našich rodin, našeho života, ale i zájmových činností, do kterých spadá i kynologie. Dohodli jsme se s hlavním poradcem chovu KCHLS panem Milošem Kašparem o udělování vyjímek z chovných podmínek. V době, kdy budou kynologické akce pozastaveny je třeba nahradit vyřazené jedince, novými pro rozvoj chovné základny. S laskavým svolením hlavního poradce chovu KCHLS pana Miloše Kašpara, se upravuji podmínky chovnosti pro rok 2020 s platností do doby, než budou obnoveny kynologické akce, které musí splnit naši psi a feny, aby mohli být zařazeni do chovu. Pro všechna plemena : • věková hranice od dokončeného 17. měsíce věku • 1 x výstava vyššího typu ( tj. NV, MVP, Klubová výstava) po jednom roce věku s hodnocením min VD • výška zapsaná v posudku dle standardu (pokud je podmínkou pro zařazení do chovu), nebo posouzení od nominovaných rozhodčích na webu KCHLS ( https://kchls.cz/seznam-rozhodcich-exterieru-plemen-skupiny-8-fci-opravnenych-k-mereni-kohoutkove-vysky/ ) • skus zapsaný v posudku, nebo posouzení od nominovaných rozhodčích na webu KCHLS ( https://kchls.cz/seznam-rozhodcich-exterieru-plemen-skupiny-8-fci-opravnenych-k-mereni-kohoutkove-vysky/) • zdravotní vyšetření zůstávají dle stávajících podmínek uchovnění: CS, SS – PDP1 BAR – DKK Jakmile se kynologické alce obnoví, tato vyjímka pozbude platnosti. Majitelé uchovněných jedinců vyjímkou jsou povinni doplnit chybějící výstavy / zkoušky do 12-ti měsíců od obnovení konání kynologických akcí. Pokud majitel nedoloží doplnění (výstav / zkoušek) bude jedinec z chovu vyřazen. Poradce chovu pro plemena AWS,BAR, CS, FS, IWS, SS,SVP, WH Jersáková Štěpánka email : JersakovaS@seznam.cz tel: 774 325 530, 606 325 532

Vyjímka z chovných podmínek pro rok 2020 Pro plemeno LGR : Vážení chovatelé a majitelé výše jmenovaných plemen. Vzhledem k situaci v celé republice, která se týká nejen našich rodin, našeho života, ale i zájmových činností, do kterých spadá i kynologie. Dohodli jsme se s hlavním poradcem chovu KCHLS panem Milošem Kašparem o udělování vyjímek z chovných podmínek. V době, kdy budou kynologické akce pozastaveny je třeba nahradit vyřazené jedince, novými pro rozvoj chovné základny. S laskavým svolením hlavního poradce chovu KCHLS pana Miloše Kašpara, se upravuji podmínky chovnosti pro rok 2020 s platností do doby, než budou obnoveny kynologické akce, které musí splnit naši psi a feny, aby mohli být zařazeni do chovu. • věková hranice od ukončeného 15. měsíce věku • 1x výstav vyššího typu ( tj NV, MVP, Klubová výstava) po jednom roce věku s hodnocením min VD • Zdravotní vyšetření zůstávají dle stávajících podmínek uchvovnění: LGR – DKK, JE • Skus, kontrolu chrupu a výšku provede – poradce chovu a rozhodčí , ve svém bydlišti event. po domluvě v Praze ( pokud není zapsáno v posudku) ), nebo posouzení od nominovaných rozhodčích na webu KCHLS ( https://kchls.cz/seznam-rozhodcich-exterieru-plemen-skupiny-8-fci-opravnenych-k-mereni-kohoutkove-vysky) • Jedinec musí být ve standardu, bez odchylek a vylučujících vad, jedinci bázlivý a agresivní, tito nebudou uchovněni!  Mám aprobaci na plemeno lagotto romagnolo, a je i v mém zájmu, aby vše proběhlo korektně! Jakmile se kynologické alce obnoví, tato vyjímka pozbude platnosti. Majitelé uchovněných jedinců vyjímkou jsou povinni doplnit chybějící výstavy / zkoušky do 12-ti měsíců od obnovení konání kynologických akcí. Pokud majitel nedoloží doplnění (výstav / zkoušek) bude jedinec z chovu vyřazen. Poradce chovu Janická Stanislava mob. 732872300 email: calma@seznam.cz

Pro chovatele CS a SS výstava Praha 30.11.2019 Genomia

 Vážení chovatele CS aSS. Oslovila jsem laboratoř Genomia , zda budou na výstavě v Praze 30.11.2019, zatím mi 100% nepotvrdili ( viz email dále.) Doporučuji nechat udělat testy PDP1 a k tomu test EIC -( vysvětlím v dalším příspěvku) . Oba testy dohromady pro člena KCHLS budou stát 2100,- Kč. Doporučuji sebou vzít kopii členského … Pokračovat…